Akademia animatora

3-4 grudnia Bystra "Nazaret"

Diakonia Liturgiczna zaprasza na spotkania!

Bystra, I spotkanie: 26.09.2022 r.