KALENDARIUM RUCHU ŚWIATŁO – ŻYCIE

W DIECEZJI BIELSKO – ŻYWIECKIEJ

09.2022 DO 09.2023

 

 1. Dla całego Ruchu w diecezji:
 1. Rozpoczęcie roku formacyjnego dla wspólnot dziecięcych i młodzieżowych: 10.09.2022
 2. Zakończenie roku formacyjnego - termin zostanie podany później

 1. Kapłani:
 1. Rekolekcje dla kapłanów Ruchu: 21-24.11.2022; 11-14.04.2023
 1. Animatorzy:

 

 • Diecezjalne Studium Animatora:

Początek w Sobotę o godz. 09.00, zakończenie w sobotę ok. godz. 20.30.
Uwaga! Ze względów organizacyjnych możliwa jest zmiana czasu rozpoczęcia Studium - szczegóły będą podawane na bieżąco.

Przyjazd na studium należy koniecznie zgłosić za pomocą formularza na stronie internetowej!

 

Data Rok I Rok II
24.09.2022 Jezus Chrystus Liturgia
14-15.10.2022 Słowo Boże Nowa Kultura
18-19.11.2022 Modlitwa Duch Święty
17-18.02.2023 Świadectwo Kościół
17-18.03.2023 Niepokalana Agape

 • Akademia animatora (po 2 stopniu ONŻ): 02-03.12.2022; 03-04.03.2023

 

 • Dzień skupienia dla wszystkich animatorów posługujących w czasie wakacji: informacje zostaną podane w późniejszym terminie

 • Kurs wychowawców kolonijnych: informacje zostaną podane w późniejszym terminie

 • Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych (DWDD): 5.11.2022 i 25.03.2023. Każda z diakonii specjalistycznych winna wysłać przynajmniej delegata! Moderator diecezjalny oczekuje na gotowość wzięcia udziału w spotkaniach!

 • Oaza Rekolekcyjna Diakonii Jedności: 25-27.11.2022

 • Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło – Życie: 24-26.02.2023, Jasna Góra; zgłoszenia u moderatora diecezjalnego. Zachęcam do udziału w tym ważnym wydarzeniu!

 • Centralna Oaza Matka: 26-29.05.2023

 • KODA Wspólnot Dziecięcych: informacje zostaną podane w późniejszym terminie

 • KODA Wspólnot Młodzieżowych: informacje zostaną podane w późniejszym terminie

 • ORD: proponujemy przeżywanie w ramach filii – informacje u moderatora.

 • Ogólnopolskie Podsumowanie Oaz: 22-24.08.2022

 1. Uczestnicy:

 • Rejonowe dni wspólnoty: 10-11.12.2022; 11-12.03.2023; 13-14.05.2023

 • Triduum Paschalne we wspólnocie deuterokatechumenalnej: 6-9.04.2023.

Do uczestnictwa w rekolekcjach zobowiązani są uczestnicy po 2 stopniu ONŻ. Początek w Wielki Czwartek o godz. 15.00 a zakończenie w Niedzielę Zmartwychwstania ok. godz. 16.00. Nie ma możliwości późniejszego przyjeżdżania ani wcześniejszego wyjeżdżania!

 • Termin Oaz Wakacyjnych:

Turnus I: 27.06-13.07.2023
Turnus II: 14-30.07.2023
Turnus III: 4-20.08.2023