Zapraszamy do Diecezjalnej Diakonii Modlitwy:

Jeżeli ktoś czuje powołanie do takiej służby - zapraszamy!!! Wystarczy modlić się i... być. 

W każdy drugi czwartek miesiąca, wspólnie będziemy się modlić w kościele p.w. Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej (Biała). "Strefę Modlitwy", czyli nasze spotkania modlitewne, rozpoczynamy o godzinie 19:00 wprowadzeniem do modlitwy i modlitwą indywidualną przed Najświętszym Sakramentem (możliwość skorzystania ze spowiedzi), następnie wspólne uwielbienie, a o 20:30 Eucharystia. W tym roku tematem Strefy Modlitwy będą poszczególne przypowieści z Ewangelii. Zapraszamy wszystkich!! To spotkania otwarte.

Ponadto zapraszamy oazowiczów po formacji podstawowej oraz małżeństwa z Domowego Kościoła do Diecezjalnej Diakonii Modlitwy. Spotkania formacyjno-modlitewne w każdy czwarty czwartek miesiąca o 19:00 w kościele p.w. Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej (salki).

Dla osób, nie mogących fizycznie uczestniczyć w pracach Diakonii, stworzyliśmy tzw. Internetową Diakonię Modlitwy. Szczegóły tutaj.

Animatorzy posługujący w DDM, codziennie łączą się duchowo w modlitwie w godzinach między godz. 6.00 - 7.00 (lub 18.00 - 19.00). Modlimy się  za Kościół, Ruch Światło - Życie naszą Ojczyznę oraz w intencjach powierzanych nam za pośrednictwem skrzynki internetowej na stronie diecezjalnej Ruchu.

 

 

 

 

Módlmy się w diecezji, rejonie, parafii...

Do modlitwy powołany jest każdy z nas, niezależnie od przeżytych już rekolekcji, wieku, czy stanu. Dlatego zachęcamy wszystkich Oazowiczów (młodzież, rodziny Domowego Kościoła, księży, siostry zakonne) do tworzenia Parafialnych Diakonii Modlitwy (PDM).

Jak to zrobić?

Nie potrzba do tego wielkich rzeczy, jedynie chęci. Wystarczy, że raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie albo w miesięcu, kilka osób zbierze się na wspólnej modlitwie. Forma jest dowolna, Kościół daje nam do dyspozycji całe swoje bogactwo - wspólna Eucharystia, Liturgia Godzin, Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego, nabożeństwo przez wstawiennictwo patrona, bądź patronki parafii, z której pochodzicie... Chcemy, aby nasza modlitwa ogarniała cały Kościół, nasz Ruch, jak również indywidualne intencje.

Jeżeli zdecydujecie się na PDM, bardzo prosimy o przesłanie informacji na maila Diecezjalnej Diakonii Modlitwy, abyśmy byli w jedności i łączności.

Rejonowe i parafialne Diakonie Modlitwy w naszej diecezji:

Rejony:

  • Rejonowa Diakonia Modlitwy w Cieszynie; spotykania w drugie środy miesiąca (wyjątek kwiecień 2012 - trzecia środa) o godzinie 19.00 w kościele pw. Podwyższenia Krzyża (Franciszkanie) w Cieszynie - Franciszkanie znajdują się niedaleko rynku. Spotkanie modlitewne trwa od 1 do 1,5h. Możliwość  uczestniczenia w Mszy Świętej "na własną rękę" w parafii Marii Magdaleny o godzinie 18 (bądź innej). 

Parafie:

  • Diakonia Modlitwy w parfii pw. św. Józefa w Bielsku-Białej, os. Złote Łany; odpowiedzialna: Katarzyna Matusiak, spotkania w każdy czwartek - Eucharystia godz. 18:00, następnie spotkanie modlitewne.
  • Diakonia Modlitwy w parfii pw. Nawiedzenia NMP w Bielsku-Białej Hałcnowie; odpowiedzialna: Agnieszka Popardowska, adoracja w wyznaczony piątek miesiąca po zakończeniu Eucharystii o godzinie 18:15 (17:15).
  • Diakonia Modlitwy w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kaczycach; odpowiedzialny: Paweł Macura.
  • czekamy na następne zgłoszenie - kontak niżej... :)

 


 

Kontakt z Diakonią Modlitwy:

diakoniamodlitwybz(at)gmail(dot)com

 

Odpowiedzialni:

 

moderator - ks. Andrzej Żmudka

 

odpowiedzialny - Beata Jurczyk

(dot)= . (kropka)